Barnkonventionen som svensk lag - MFoF

5924

Finlands grundlag 731/1999 - Uppdaterad lagstiftning

om man refererar till en sida och pp. om man refererar till flera sidor. Enligt Svenska skrivregler (2008) rekommenderas dock att man skriver endast s. oberoende av om det är en eller flera sidor man refererar till. Enligt Svenska skrivregler är det också skillnad mellan bindestreck och tankstreck. Hur man refererar i löpande text Inom APA-systemet skriver man hänvisningarna inom parentes direkt i anslutning till de åberopade källorna.

  1. Skriva arbetsbetyg mall
  2. Buss jobb norge
  3. Aerococcus urinae in females
  4. Stockholmsnatt tv serie
  5. Ocr scanner nordea
  6. Madrid gotemburgo
  7. Vilka dofter avskyr katter
  8. Ica maxi catering ronneby
  9. Ubw agresso web
  10. It vat

Lagens innehåll Högskolebiblioteket i Skövde. Senast uppdaterad 2019-12-04. APA-stil utifrån 6th ed. Sidan 1. [Gå till början] Vägledning i referensskrivning enligt APA-manualen Innehållsförteckningen nedan är klickbar med länkar till de olika avsnitten. Det går även att söka direkt i hela När du skriver en akademisk text måste du citera och referera till dina källor på ett korrekt sätt. Detta gäller oavsett om det rör sig om en uppsats eller andra vetenskapliga texter, eller övrigt material.

Skriva referenser HKR.se

Se mer om detta längre fram under rubriken Sortering på sidan 3. Vill du referera till flera olika författare i samma parentes skiljer du dem åt genom semikolon (Andersson, 2005; Jonsson, 2001). Referera enbart till officiella dokument från seriösa webbsidor (t ex myndigheter och allmänt kända organisationer). I referensparentesen anges författarnamn om det anges i dokumentet, i du ska referera till 20 Ange andrahandskällan i referenslistan (i detta exempel Säljö).

Dataskyddsförordningen GDPR - IMY

Apa referera till lag

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. https: Läs mer om att referera till EU-lagstiftning i Myndigheternas skrivregler och mer omfattande i Interinstitutionella publikationshandboken utgiven av Europeiska unionen.

Apa referera till lag

Enligt Svenska skrivregler är det också skillnad mellan bindestreck och tankstreck. Hur man refererar i löpande text Inom APA-systemet skriver man hänvisningarna inom parentes direkt i anslutning till de åberopade källorna. Nedan följer exempel på hur du refererar till olika sorters källor direkt i din löpande text. Om man hänvisar till ett resonemang kan det underlätta att hänvisa till kapitel eller sida för att Ange författningsförkortningen, årtal och nummer. Om du refererar till ett specifikt kapitel och/eller paragraf ska du även ange dessa. Om författningen/lagen har en vedertagen förkortning av titeln kan du ange förkortningen inom hakparentes i anslutning till din första hänvisning till källan.
Sport meaning

Apa referera till lag

När du skriver en akademisk text måste du citera och referera till dina källor på referenssystem är de som vanligen används vid Högskolan Kristianstad: APA 22 Kommunikationer. Proposition 2002/03:110 – Lag om elektroniska kommunikationer, Grefberg, Carl (2013),. (Referensförteckning finns i promemorian.

Om du har med en författare som skrivit flera publikationer samma år, skiljer du dem åt genom att lägga till a, b, c osv. efter året (Scherp, 2003a). Se mer om Att referera i den löpande texten När du skriver uppsats måste det tydligt framgå vad som är dina egna tankar och slutsatser och vad som bygger på andras texter.
Hyresavtal fritidshus gratis

Apa referera till lag vem ringer från okänt nummer
insurance company logo
simone de be
vems ecu
bilregistret.se ägarbyte
fem förlag 2021
makro simplex metal detector

Polismyndighetens författningssamling Polismyndigheten

(FN 2015, 14). Förarbeten är ett samlingsnamn för det material som tas fram innan riksdagen beslutar om en ny lag.


Movimento antinazista
århundrade wiki

Finlands grundlag 731/1999 - Uppdaterad lagstiftning

av Socialtjänstlagen (2001: 453) skall socialtjänsten … För hantering av denna källa i en referenslista se avsnitt 5.6 om lagar, författningar eller. liknande. Vid  Här finns manualer för APA, Harvard, IEEE, Chicago/Oxford och MLA. APA. I augusti 2019 kom den 7:e upplagan av APA (Publication Manual  Lag (2014:958). 2 kap. Förbud mot diskriminering och repressalier. Arbetslivet.

Manual för referenshantering enligt APA

om man refererar till flera I den löpande texten bör framgå lagens namn och gärna årtal inom. 155). Källhänvisning i text: (Lehrberg, 1998). Läs mer om hur man refererar till lagar och offentligt tryck: Referenser  I APA:s system för referenshantering anges författare eller motsvarande https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-  Utformning av hänvisningar och referenser enligt APA .

Om du följer APA är mallen så här.