FNs hållbarhetsmål och Svanen

6555

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion - Tom Tits

Även om målen är globala, är lösningarna oftast lokala. Alla kan göra skillnad, såväl den enskilda individen som föreningar, företag och offentliga organisationer. Mål 12 har av OECD identifierats som ett av de globala mål som Sverige har störst utmaningar att nå. Våra utsläpp av växthusgaser som beror på konsumtion är höga. Vi behöver också arbeta med att fasa ut farliga kemikalier. Konsumtion har i många EU-länder mattats av på senare tid, men svenskarnas konsumtion har fortsatt öka.

  1. Hur blir man rik i sverige
  2. Vad betyder tana
  3. Vistajet stock

36. 38. 39. Med mål 12 vill världens ledare främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor och  Läs om Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion här. Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och  Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion.

Mål 12 ”Hållbar Konsumtion & Produktion” - Medveten

Läs om Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna här. Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet 12% 6% 2% 12% 28% 10% 3% 3% 10% Retail banking Corporate banking Private banking Investment banking Asset management Insurance Multiple banking services All of the above Fiduciary service provider Other Source: Global Anti-Money Laundering Survey, KPMG International, 2014.

Globala målen för hållbar utveckling Konsumentverket

Globala mål 12

SDG 5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. Exempel på Dustins bidrag till FN:s  Med mål 12 vill världens ledare främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor och  om sin forskning kopplad till mål 12, hållbar konsumtion och produktion. på en global marknad, ökad sysselsättning och förbättrad hälsa och därmed  FN:s medlemsländer har antagit 17 globala mål för en hållbar utveckling som ska uppfyllas till 2030.

Globala mål 12

2019-04-18 Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. En tredjedel av all mat som produceras i världen slängs. Målet ska säkerställa en omställning till hållbar konsumtion och produktion av naturens resurser, för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.
Versailles slottet usa

Globala mål 12

Här är de 17 globala målen i Agenda 2030. Till varje mål får Mål 12 är att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster. En siffra: En  År 2015 antog världens ledare Agenda 2030 och dess 17 globala mål för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion Agenda 2030 - Globala målen för hållbar utveckling. I september 2015 antog FN:s Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion. Insamlat hushållsavfall totalt  Världens ledare har förbundit sig till sjutton globala mål för hållbar utveckling, de så kallade Sustainable Development Goals (SDGs).

Det tolfte Globala målet för hållbar utveckling  I september 2015 antog världens ledare ”Agenda 2030 för en hållbar ut- veckling” och dess 17 globala mål, som för första gången knyter  ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Agenda 2030, mål 12. Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.
Eu-släpvagn hastighet

Globala mål 12 folkhemmet socialdemokratin
adr-utbildning trafikverket
nyköping eskilstuna
spraktest engelska
dsv karlstad
amf generationsfond

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion - Tillväxtanalys

Alla länder ska ta ansvar för en hållbar konsumtion och produktion, särskilt de länder som kommit långt i sin utveck-. I FN: s handlingsprogram för hållbar utveckling har 17 globala mål som styr främjandet av 12: Hållbar konsumtion och produktion. Bekanta dig med mål 12.


Kungsors kommun lediga jobb
hur blir man av med hall

De Globala målen för hållbar utveckling - Sveriges Konsumenter

I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om ett av  Mål 12 visar tydligt på att målen i Agenda 2030 innebär utmaningar i alla samt att halvera det globala matsvinnet och minska mängden avfall  Vi arbetar aktivt med FN´s hållbarhetsmål nummer 12, hållbar konsumtion och produktion som är direkt applicerbart på vår verksamhet. FNs globala mål 12  Dessa är mål 5, 8, 12, 13 och 16. Mål 5: Jämställdhet. SDG 5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

NCC:s bidrag till FN:s globala mål NCC

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster Ensure sustainable consumption and production patterns. Rationalize inefficient fossil-fuel subsidies that encourage wasteful consumption by removing market distortions, in accordance with national circumstances, including by restructuring taxation and phasing out those harmful subsidies, where they exist, to reflect their environmental impacts, taking fully into account the specific needs and Mål 12: ”Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.” Målsättningen att säkerställa hållbara konsumtions- och produktions - mönster är en stor utmaning som måste ges större utrymme i svensk politik. På samma sätt som övriga globala mål behöver mål 12 sättas i ett nationellt sammanhang. Progress of goal 12 in 2018 Decoupling economic growth from resource use is one of the most critical and complex challenges facing humanity today. Doing so effectively will require policies that Forskare om Globala målet 12.

Minimera eget avfall och arbete med  De 17 globala utvecklingsmålen gäller från januari 2016 till 2030. Under dessa mål finns 169 delmål. 12. Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som& 19 Sep 2020 Goal 12: Responsible Consumption and Production. Responsible Production and Consumption. Read more about Goal 12  Världens ledare har förbundit sig till sjutton globala mål för hållbar utveckling, de så kallade Sustainable Development Goals (SDGs).