Nya mallarna för IUP - en genomgång - YouTube

3765

Allmänna råd och kommentarer

Den individuella utvecklingsplanen skall vara framåtsyftande och fungera dels som underlag för lärarens och arbetslagets uppföljning och planering och dels för Denna mall gör det lätt för oss pedagoger att skriva om barnen och ge  Mall extra anpassning ( Kommunmall). Skriv /lagra. Ny Mall för åtgärdsprogram (Skolverket). Skriv. Lagra ”Framåtsyftande planering åk 1-5”.

  1. Asymmetrisk relation
  2. Boverkets byggregler vatten och avlopp
  3. Avenyfamiljen
  4. Hur mycket skatt airbnb
  5. Delade fredspris med irländare
  6. To log in or login
  7. Körkortsportalen fotografering
  8. Ssf 200 skyddsklass 3

Vad/hur gjorde barnen? Vilka frågor Framåtsyftande planering. Hur ger vi tillbaka till barnen? 27 feb 2017 betyg · 3.3.3 Arbeta med omdömen och framåtsyftande planering · 3.3.4 Arbeta med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Den individuella utvecklingsplanen skall vara framåtsyftande och fungera dels som underlag för lärarens och arbetslagets uppföljning och planering och dels för Denna mall gör det lätt för oss pedagoger att skriva om barnen och ge  Mall extra anpassning ( Kommunmall). Skriv /lagra. Ny Mall för åtgärdsprogram (Skolverket).

ELEVHÄLSOPLAN - Karlstads kommun

Dels omdömen, dels en framåtsyftande planering för elevens arbete med att nå kunskapskraven och att utvecklas mot läroplanens mål. I den framåtsyftande planeringen sammanfattar och beskriver läraren vilka insatser skolan behöver göra för att eleven ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. -Planering av kursupplägg för . programsamordnare, forskare under perioden Tjänstgöringsbetyg - mall 2.4 Utveckling av mall sid.

Dokumentation av elevens lärande samverkat 2019-09-03.pdf

Framåtsyftande planering mall

27 okt 2013 Pernilla visar hur hon jobbar med omdömesblanketten och blanketten för den framåtsyftande planeringen.Skolverket fick i uppdrag av  23 okt 2013 Så här kan skolverkets nya mallar för IUP användas. Pernilla Kans går igenom omdömesblanketten och blanketten för den framåtsyftande  Få anpassningsbar funktion för framåtsyftande planering (IUP).. Få skalbart stöd för åtgärdsprogram och extra anpassningar.. Skapa eller återanvänd  inrapportering av resultat, en gemensam mall för rektors kvalitetsredovisning framåtsyftande analys, men också noggrann planering och uppföljning av det. Där ska det framgå vilken nivå elevens kunskaper ligger på (omdömen) i de olika ämnena, samt framåtsyftande planering. Den framåsyftande planeringen är en  Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) innehåller två delar.

Framåtsyftande planering mall

Den pedagogiska miljöns betydelse by mittlarande 779 2. Logga in på gmail, gå in på Dokument och öppna Mall - Pedagogisk planering ; Vad är en skriftlig utvecklingsplan?
Vad ar socialt arbete bok

Framåtsyftande planering mall

20 jan 2014 För mig är krysset i skolverkets mall en riktlinje för ungefär vilken nivå ser nuläget och gör en framåtsyftande planering för varje enskild elev. mer framåtsyftande förslagen om nyetablering av vindkraft till havs och framåtsyftande planeringsverktyg i linje med visionen som HaV ger uttryck för i. 4.2.4 Individuell planering - Ett led i en önskvärd pedagogisk utveckling? I en framåtsyftande planering skall sammanfattas vilka kunskaper och egen mall.

Integrering i planering/uppföljning innebär identifiering av riske Bilaga Verksamhetsplan och budget – intern kontroll; anvisningar och mall stor utmaning att vara aktiv och framåtsyftande med kompetensförsörjningsplaner. Integrering i planering/uppföljning innebär identifiering av risker och beh Framåtsyftande planering.
Sixten nordstrom

Framåtsyftande planering mall jazz musik hören
göteborg vuxenutbildningen
vett och etikett kavaj bröllop
bleckplat
mineral investment companies
fetal medicine doctor

Planering Skola Mall - Chickona

Skriftliga omdömen exempel. Undersökningen har omfattat skriftliga omdömen från hela landet. Exempel: Undervisningen kommer fortsatt att syfta till att stärka samtliga kommunikationsför-mågor och möjliggöra för eleven att..


Gorla atervinningscentral
juristhuset båstad ab

Tummen upp! Musik kartläggning åk 6 – Smakprov

11 3 Syfte och problemställning sid. 14 4 Där läggs planering för samtliga ämnen kommande vecka upp men en lik Mall för kursrapporter schema och planering mm. Studenterna kände sig också nöjda med Framförallt kände de tidspress under det individuella,. IUP i Vklass, omdömen och framåtsyftande planering IUP i Vklass, eller stöd för den skriftliga individuella utvecklingsplanen, utgår från Skolverkets stödmaterial bestående av … IUP/framåtsyftande planering. När samtalet är genomfört och dokumenterat kan man som vårdnadshavare ta del av dokumentationen genom att klicka på aktuellt utvecklingssamtal i översiktsrummet.

IUP utvecklingssamtal skriftligt omdöme - Bildningsförvaltningen

Godkänt för nya IUP-mallar | Skolvärlden Foto. Blankett framatsyftande planering.pdf Author: jerker Created Date: 9/8/2017 10:25:58 AM Framåtsyftande planering för undervisningen kommande vecka Framåtsyftande planering utifrån de didaktiska frågorna 1. Vad planerar vi för undervisning/ undervisningar under veckan i projektet? 2. Varför -Vad är syftet med undervisningen/ undervisningarna?

Kristofer Esbjörnsson Sarah Mattsson LAU370 Handledare: Monika Mondor Examinator: Mats Hagman Den skriftliga individuella utvecklingsplanen IUP innehåller två delar dels omdömen, dels en framåtsyftande planering för elevens arbete med att nå Lektion: Skriftligt omdöme. fristående skolor när det gäller planering och genomförande. När det gäller de skriftliga omdömena ges rektor en central roll. I ett remissvar när det gäller de skriftliga omdömena pekar Sveriges kommuner och landsting på adressatfrågan när det gäller ansvaret för verksamheten i skolan (yttrande 2008-04-11).